Psy pies. Forum o psach

Pełna wersja: Wzór umowy na współwłasność
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI PSA
Oświadczamy, że niżej wymienione osoby:
1. ....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
3. ....................................................................................................................
4. ....................................................................................................................
5. ....................................................................................................................
są członkami Związku Kynologicznego w Polsce, mają aktualnie opłacone składki członkowskie i posiadają
na zasadach współwłasności psa/sukę:
rasa .............................................................................................................
nazwa i przydomek .............................................................................................................
data urodzenia .............................................................................................................
nr tatuażu .............................................................................................................
nr PKR/KW .............................................................................................................
Oświadczamy, że przedstawicielem i wyłącznym dysponentem wyżej wymienionego psa/wymienionej
suki jest:
imię i nazwisko ............................................................................................................., jako jeden ze
współwłaścicieli.
Oświadczamy, że wyżej wymieniony/a pies/suka będzie zarejestrowany/zarejestrowana w Oddziale
macierzystym przedstawiciela.
Używany będzie przydomek hodowlany jednego ze współwłaścicieli:
..........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko współwłaściciela, nazwa przydomka i jego numer)
Oświadczamy, że odwołanie przedstawiciela może nastąpić wyłącznie z równoczesnym wskazaniem
innej osoby której powierzamy tę funkcję i wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Oświadczamy,
że nie będziemy zgłaszali do Związku Kynologicznego w Polsce żadnych pretensji i roszczeń w przypadku
rozbieżności pomiędzy współwłaścicielami i ewentualnych trudności w realizacji uprawnień wystawowych
bądź hodowlanych wynikających ze sporów pomiędzy współwłaścicielami. Nie będziemy
również zwracali się do Związku Kynologicznego w Polsce o rozstrzyganie jakichkolwiek sporów, które
mogą powstać między współwłaścicielami.
Data .................................................. Podpisy współwłaścicieli:
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
5. ................................................................

Źródło zkwp.pl