Psy pies. Forum o psach

Pełna wersja: Śmieszny pies
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Psy to zwierzęta, które, na co dzień dają nam wiele radości. Robią śmieszne miny,układają się w zabawne pozy, bądź bawią nas swoim zachowaniem. Na pewno masz niejedno takie zabawne zdjęcie swojego czworonoga, na widok, którego wybuchasz śmiechem. A kto chciałby dzięki niemu zdobyć nagrodę? Wystarczy, że zamieścisz na naszym forum http://psy-pies.com/forum/Watek-Smieszny-pies zdjęcie ze swoim pupilem w roli głównej, a książka Cesara Millan „Jak wychować idealnego psa” może być Twoja. Sponsorem jest Wydawnictwo Illuminatio (http://www.illuminatio.pl).
Do wygrania jest aż 6 egzemplarzy książki. Podziel się z nami radością z posiadania psa i zdobądź nagrodę!


§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem jest serwis psy-pies.com (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs rozpoczyna się 27 lutego 2013 roku i trwać będzie do 31 sierpnia 2013 roku.
3. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich użytkowników serwisu http://psy-pies.com/. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każdy, kto posiada konto na forum http://psy-pies.com/forum bądź założy je w trakcie trwania Konkursu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy i ich najbliższa rodzina.
5. Konkurs odbywa się na forum serwisu psy-pies.com w specjalnie do tego celu założonym wątku: http://psy-pies.com/forum/Watek-Smieszny-pies
§ 2 Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs polega na opublikowaniu na forum zdjęcia przedstawiającego własnego psa. Zdjęcie powinno być utrzymane w tonie zabawnym, np. zwierzę w nietypowej, ciekawej pozie bądź nietypowej sytuacji. Głównym podmiotem fotografii musi być pies. Zdjęcia będą publikowane na forum serwisu psy-pies.com. Organizator konkursu spośród wszystkich nadesłanych prac wybierze 6 zdjęć, które w jego ocenie będą najciekawsze. Zostaną one nagrodzone.
2. Nagrodą w Konkursie jest książka Cesara Millan „Jak wychować idealnego psa”. Ufundowana przez Wydawnictwo Illuminatio
3. Każdy z Uczestników może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
4. Zdjęcia należy umieszczać na forum serwisu psy-pies.com w specjalnie do tego celu założonym wątku: http://psy-pies.com/forum/Watek-Smieszny-pies
5. Po zakończeniu Konkursu, nie później niż do dnia 07 kwietnia 2013, Organizator poinformuje uczestników, których zdjęcia zostały nagrodzone, o przysługującej im nagrodzie oraz sposobu jej odbioru.
6. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty polskiej (list zwykły, priorytetowy).
7. Przesłane pliki nie będą zwracane. Wszystkie nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac i może je wykorzystywać w dowolny sposób i w dowolnym terminie na wszelkich polach eksploatacji.
8. Wszystkie przesłane fotografie utworzą galerię zdjęć, która dostępna będzie dla internatów przez cały okres trwania konkursu.
9. Uczestnik Konkursu wysyłając zdjęcie oświadcza, że zdjęcie to jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
10. Dokonując zgłoszenia do Konkursu na opisanych powyżej zasadach, Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść w całości.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i postanowień Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu w dowolnym momencie.
3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora konkursu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
5. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie http://psy-pies.com/forum

Jak wychować idealnego psa str 001