Psy pies. Forum o psach

Pełna wersja: Deklaracja członkowska
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

D E K L A R A C J A 


Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Związku Kynologicznego w Polsce


 


..................................................................................


Imię i Nazwisko


 


...................................................................................


adres zamieszkania


 


...................................................................................


 


Telefon.     ................................................................


 


e-mail:       …………………………………………..


 


Niniejszym zobowiązuję się stosować ściśle do postanowień STATUTU Związku Kynologicznego w Polsce i do zarządzeń władz Związku oraz  regularnie uiszczać  przypadające na mnie składki.


Oświadczam, że nie jestem członkiem żadnej innej krajowej organizacji kynologicznej oraz nie prowadzę hodowli w ramach zagranicznej organizacji kynologicznej.


 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku:


 


tak .............                                       nie ............


 


Warszawa, dnia.......................   


 


 


                                                    .............................. (podpis)